Проекти

Шевченківське родовище

ТОВ «Петро-Консалтінг» після консультацій з фахівцями-геологами вирішило на свій ризик провести геолого-економічну оцінку (ГЕО) Шевченківського родовища, щоби визначити, чи економічно доцільно його розробляти. До цього спонукало наступне. Основний мінерал-носій на Шевченківському родовищі – сподумен, а наприклад на Полохівському - петаліт. Концентрат сподумену значно дорожчий, приблизно у 2 рази (ціни на ринку не постійні); вилучення його з руди в концентрат становить близько 90%, а петаліту – близько 50%. До того ж було враховано той факт, що родовище розвідувалось 30 років тому у зовсім інших політико-економічних умовах (існування СРСР, попит на сподуменовий концентрат тощо).

Складовою ГЕО, метою якої було визначення доцільності розробки родовища в сучасних економічних умовах, був перерахунок запасів із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій та складання техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) балансової належності запасів. Під час проведення ГЕО були вирішенні питання, яким під час проведення попередньої розвідки, не було приділено належної уваги, про що зазначено у протоколі ДКЗ СРСР. Це, в першу чергу, стосується економічної оцінки збитків, які виникнуть внаслідок освоєння родовища, гідрогеологічних умов розробки родовища. В результаті виконаних додаткових робіт отримані характеристика якості підземних вод, оцінка умов обводненості і прогноз очікуваних водоприпливів, виконано підрахунок запасів дренажних вод, узагальнення матеріалів та зроблено висновки відносно гідрогеологічних умов родовища та водоприпливів до гірничих виробок тощо. Виконана оцінка впливу розробки родовища на стан навколишнього природного середовища. Крім того, при попередній розвідці (станом на 1988 р.) не були вирішені питання потреби у продукції, яка може бути отримана з руд родовища. Отримана при проведенні ГЕО вся сукупність даних вплинула на визначення економічних показників можливої розробки родовища.

Після виконання всіх процедур згідно чинного законодавства (придбання права на користування геологічною інформацією, виконано державну реєстрацію робіт з геологічного вивчення надр) та апробації попередньо розвіданих запасів літієвих руд і оксиду літію Шевченківського родовища за матеріалами ГЕО ТОВ «Петро-Консалтінг» подало заявку на отримання спеціального дозволу для його промислової розробки; у лютому 2018 р. спецдозвіл було отримано.

Треба зазначити, що Програмою робіт з видобування корисних копалин, яка є складовою Угоди про користування надр, що є невід’ємною частиною спецдозволу, передбачено дуже жорсткі терміни на підготовку родовища до експлуатації: за 2 роки необхідно приступити до промислової розробки, що можливо лише після проведення всіх підготовчих, проектувальних робіт і будівництва шахти та інших споруд.

© Петро-Консалтінг © 2016-2018